Stockholm Insurance Medicine Lectures - föreläsningsserie

Stockholm Insurance Medicine Lectures är en ny föreläsningsserie som arrangeras av Avdelningen av Försäkringsmedicin på Karolinska Institutet.

Stockholm Insurance Medicine Lectures är en ny föreläsningsserie som arrangeras av Avdelningen för försäkringsmedicin på Karolinska Institutet. Varje termin bjuder vi in internationella experter inom försäkringsmedicin. Syftet med föreläsningarna är att presentera senaste forskningsresultat och skapa ett diskussionsforum för aktuella ämnen inom försäkringsmedicin.

  • Föreläsningarna annonseras i kalendariet
  • Efteråt blir det mingel och vi bjuder på lättare förtäring och något att dricka
  • Vänligen anmäl dig till varje föreläsning via e-post till annika.evolahti@ki.se
  • Föreläsningarna filmas och läggs ut på Karolinska Institutets Youtube-kanal

 

Nästa Stockholm IM Lecture

Datum och tid: 9 november kl 14.30

Sal: Gustaf Retzius, Berzelius väg 3, Campus Solna

Föreläsare:

Professor Mika Kivimäki: "Prevention for tackling the growing burden of non-communicable diseases".

Professor Kivimäki är en av de mest inflytelserika forskarna inom folkhälsa och har många studier om sjukfrånvaro. Han är professor vid Institutionen för epidemiologi och folkhälsa, University College London, Storbritannien och vid Institutionen för folkhälsa, Helsingfors universitet, Finland. Han har skrivit mer än 1000 artiklar i internationella tidskrifter. Han är också ansvarig för den brittiska Whitehall II-studien och för IPD-Work-konsortiet som omfattar 17 europeiska kohortstudier.

Professor Marianna Virtanen: "The impact of non-communicable diseases on sickness absence and disability pension".

Marianna Virtanen är professor vid University of Eastern Finland och anknuten till Karolinska Institutet. Huvudfokus för hennes forskning är att studera arbetsmarknadsdeltagande bland personer med kroniska sjukdomar. Den andra linjen i hennes forskning handlar om sjukfrånvaro, psykosociala faktorer i arbetet samt om att utveckla medel för att förhindra sjukfrånvaro genom att förbättra arbetsvillkoren.

 

Tidigare föreläsningar

Professor Ute Bültmann från University of Groningen, Nederländerna, gav en föreläsning om temat: "Young adults, mental health and work"

Programmet hittar du här

Nedan finner du en inspelning av föreläsningen:

Nedan en inspelning av den första Stockholm Insurance Medicine Lecture av professor Ellenor Mittendorfer-Rutz, den 13 juni 2019. Moderator var professor Kristina Alexanderson.