IMAS

Insurance Medicine All Sweden (IMAS) är ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt där syftet är att generera kunskap om olika aspekter av sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning (SA) (tidigare kallat förtidspension och sjukbidrag).

Här finns mer information om projektet

Publikationer i projektet

Aspekter som studeras:

  • riskfaktorer för sjukskrivning och SA,
  • faktorer som påverkar återgång i arbete eller annan aktivitet bland personer som är sjukskrivna eller har SA
  • konsekvenser av att vara sjukskriven eller ha SA
  • förändringar i ovanstående över tid
  • metodologiska aspekter i denna typ av forskning, t.ex. betydelsen av val av mått på sjukfrånvaro för vilket resultat en studie ger

Detta studeras:

- generellt, för olika diagnoser, för olika yrkesgrupper samt för olika livssituationer

Analyserna baseras på anonymiserade microdata, länkade från olika rikstäckande register som administreras av Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan respektive Region Stockholm.

Projektledare: Kristina Alexanderson, professor Kristina.alexanderson@ki.se

Tel: 08-524 832 00 (direktnummer)

IMAS ingår i infrastrukturen REWHARD, som syftar till att underlätta forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet.

Annika Evolahti
2024-04-11