Avdelningen för försäkringsmedicin i media

 

Här ligger några artiklar, intervjuer osv. om oss, från massmedia:

Suntarbetsliv - Intervju med Kristina Alexanderson om forskningsprojektet Yrkesverksamma kvinnors barnafödande och sjuklighet.

AFA Försäkring - Kristina Alexanderson föreläste om det ovanstående projektet vid AFA Försäkrings frukostseminarium den 25 januari.

Svenskat Näringsliv - Länk till en artikel om ett av våra forskningsprojekt: Sjukfrånvaro bland kvinnor som fött barn och inte fött barn

Vetenskapsradion - Ellenor Mittendorfer-Rutz medverkar i programmet På djupet där hon berättar om PM+ (problem management plus), en interventionsprogram utvecklad av WHO som har visat goda resultat hos människor med stressymtom, depression och ångest och som nu håller på att utvärderas med studierna inom REMAIN.

Sveriges Radio - Ellenor Mittendorfer-Rutz intervjuas angående en internationell undersökning, publicerad i tidskriften Lancet Psychiatry, som visar att antalet självmord har inte ökat i början av coronapandemin.

Sveriges Radio/ Studio Ett - Ellenor Mittendorfer-Rutz intervjuas angående Försäkringskassans nya rapport om sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. 

Länk till ett pressmeddelande från Försäkringskassan angående en rapport om stressrelaterad psykisk ohälsa.

Podcast med Emilie Friberg och Per Lytsy angående rapporten Psykosocial arbetsmiljö - hälsa och välbefinnande som de sammanställde för Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

TV4 Nyhetsmorgon - Ellenor Mittendorfer-Rutz intervjuades angående en rapport som visar att flyktingar löper lägre risk att begå självmord jämfört med personer födda i Sverige.

Dagens Nyheter - Emma Björkenstam intervjuas angående sitt forskningsprojekt om psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och arbetsmiljö hos unga

Afa försäkring - Kristina Alexanderson intervjuas angående sitt forskningsprojekt om barnafödandets betydelse för kvinnors sjukskrivningar

Läkartidningen - Kristina Alexanderson om rapporten ”Läkares upplevelser av kontakter med Försäkringskassan”

SVT nyheter - Kristina Alexanderson om rapporten ”Unga vuxna med aktivitetsersättning – risk för suicidförsök och suicid"

Aftonbladet - Victoria Blom om psykisk ohälsa och utbrändhet

Svenska Dagbladet - Victoria Blom intervjuas om sin avhandling som handlar om villkorlig självkänsla, höga prestationskrav och utbrändhet

 

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-03-25