Forskning vid Försäkringsmedicin

Vår forskning gäller sjukfrånvaro generellt, i olika diagnoser (t.ex psykiska, muskuloskeletala, MS, diabetes, hjärtsjukdom, bröstcancer) i olika yrkesgrupper respektive i olika livssituationer (migration, föda barn, unga, äldre, etc).

Våra forskningsområden:

  1. Riskfaktorer för sjukskrivning/förtidspension
  2. Risk- och skyddsfaktorer för återgång i arbete
  3. Konsekvenser av att vara sjukskriven/förtidspensionerad
  4. Sjukskrivningspraxis
  5. Metod- och teoristudier

Våra studier baseras på data från register, enkäter och intervjuer.

Vi använder såväl epidemiologiska som kvalitativa analysmetoder och genomför både observations- och interventionsstudier.

Avdelningen är tvärvetenskaplig och multiprofessionell: vi är bl.a. läkare, psykologer, sociologer, epidemiologer, socionomer, hälsoekonomer och statistiker.

Våra statistiker:

Forskningen bedrivs inom tre olika forskargrupper:

Annika Evolahti
2023-10-03