Kontaktinformation för Försäkringsmedicin

Karta till försäkringsmedicin

Postadress:

Karolinska Institutet
Avdelningen för försäkringsmedicin
171 77 Stockholm

Besöksadress:

Berzeliusväg 3, plan 6
KI Campus Solna

 

Ellenor Mittendorfer-Rutz

Chef för Avdelningen för försäkringsmedicin
Profile image

Annika Evolahti

Administratör
EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-03-25