Utbildningsnämnden NVS

This page in English

NVS:s utbildningsnämnd 2016. Foto: Selma Wolofsky.

Utbildningsnämnden handlägger utbildningsärenden på grund- och avancerad nivå.

Mötestider och protokoll

Daum för sammanträden under 2016

  • 3 februari
  • 14 mars
  • 26 april
  • 10 juni
  • 14 september
  • 19 oktober
  • 9 november
  • 15 december

Protokoll

Utbildningsnämnd den 3 februari 2016 

Utbildningsnämnd den 14 mars 2016 

Utbildningsnämnd den 26 april 2016

Utbildningsnämnd den 10 juni 2016

Utbildningsnämnd den 14 september 2016

Ordförande

Professor

Lena Nilsson-Wikmar

Telefon: 08-524 888 48
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Lena.Nilsson-Wikmar@ki.se

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Universitetslektor

Sofia Vikström

Telefon: 08-524 838 02
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Sofia.Vikstrom@ki.se

Fysioterapeutprogrammet

Universitetslektor

Malin Nygren-Bonnier

Telefon: 08-524 888 31
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Malin.Nygren-Bonnier@ki.se

Sjuksköterskeprogrammet

Universitetslektor

Eva Broberger

Telefon: 08-524 838 15
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Eva.Broberger@ki.se

Ledamöter NVS

Universitetslektor/klinisk anställning

Helena Salminen

Enhet: Sektionen för allmänmedicin
E-post: Helena.Salminen@ki.se

Professor

Staffan Josephsson

Telefon: 08-524 837 54
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Staffan.Josephsson@ki.se

Universitetsadjunkt

Emma Swärdh

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: emma.swardh@ki.se

Universitetslektor

Marie Iwarzon

Telefon: 08-524 839 04
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Marie.Iwarzon@ki.se

Universitetslektor

Anna Carin Wahlberg

Telefon: 08-524 838 62
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anna.Carin.Wahlberg@ki.se

Ledamöter annan institution

Universitetsadjunkt

Iréne Lund

Telefon: 08-524 872 62
Enhet: Utbildning
E-post: Irene.Lund@ki.se

Avdelningschef

Georgios Panagiotidis

Telefon: 073-320 05 11
Enhet: Avdelningen för klinisk farmakologi
E-post: Georgios.Panagiotidis@ki.se

Universitetslektor

Maria Westerståhl

Telefon: 08-585 865 09
Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Maria.Westerstahl@ki.se

Studentrepresentanter

Tre ordinarie och tre suppleanter.

Avnämare

En till två.

Handläggare

Handläggare

Marina Gorlyakova

Telefon: 08-524 836 66
E-post: marina.gorlyakova@ki.se

Handläggare

Sofie Wallerström

Telefon: 08-524 860 98
E-post: sofie.wallerstrom@ki.se

Organisation