Utbildningsnämnden NVS

This page in English

Utbildningsnämnden ansvarar för och handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram 2018, för program där NVS är programansvarig institution.

Kontakta oss:

UN@nvs.ki.se

Mötestider 2018

  • Onsdag 7 februari kl. 9.00-12.00
  • Tisdag 27 mars kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 30 maj kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 12 september kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 17 oktober kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 21 november kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 12 december kl. 9.00-12.00

Mötestider 2017

  • Fredag 15 december kl.09.00-12.00

Protokoll

2017

13 februari 2017

13 mars 2017

25 april 2017

9 juni 2017

13 september 2017

2016

*3 februari 2016  *14 mars 2016   *26 april 2016   *10 juni 2016   *14 september 2016  *19 oktober 2016   *9 november 2016   *16 december 2016

Ledamöter

Ordförande

Professor

Lena Nilsson-Wikmar

Telefon: 08-524 888 48
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Lena.Nilsson-Wikmar@ki.se

Vice ordförande

Universitetslektor

Anna Carin Wahlberg

Telefon: 08-524 838 62
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anna.Carin.Wahlberg@ki.se

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Universitetslektor

Sofia Vikström

Telefon: 08-524 838 02
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Sofia.Vikstrom@ki.se

Fysioterapeutprogrammet

Universitetslektor

Malin Nygren-Bonnier

Telefon: 08-524 888 31
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Malin.Nygren-Bonnier@ki.se

Sjuksköterskeprogrammet

Universitetslektor

Eva Broberger

Telefon: 08-524 838 15
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Eva.Broberger@ki.se

Specialistsjuksköterskeprogrammen, och Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Universitetslektor

Anna Carin Wahlberg

Telefon: 08-524 838 62
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anna.Carin.Wahlberg@ki.se

Ledamöter NVS

Universitetslektor

Marie Iwarzon

Telefon: 08-524 839 04
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Marie.Iwarzon@ki.se

Universitetslektor/klinisk anställning

Helena Salminen

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Helena.Salminen@ki.se

Universitetslektor

Susanne Guidetti

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Susanne.Guidetti@ki.se

Universitetsadjunkt

Anna Pettersson

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Anna.Pettersson@ki.se

Ledamöter annan institution

Universitetsadjunkt

Knut Sturidsson

Telefon: 070-593 25 60
Enhet: Psykologi Grundutbildning
E-post: Knut.Sturidsson@ki.se

Ställföreträdande prefekt

Katarina Bohm

Telefon: 08-524 875 33
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Katarina.Bohm@ki.se

Avdelningschef

Georgios Panagiotidis

Telefon: 073-320 05 11
Enhet: Avdelningen för klinisk farmakologi
E-post: Georgios.Panagiotidis@ki.se

Universitetsadjunkt

Nina Andersson-Papadogiannaki

Telefon: 08-524 859 89
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Nina.Andersson@ki.se

Studentrepresentanter

Milo Bescher, Sjuksköterskesektionen Medicinska Föreningen
Cheva Granholm, Sjuksköterskesektionen Medicinska Föreningen
Ulrika Lindberg, Arbetsterapeutsektionen Medicinska Föreningen
Hanna Rosén, Fysioterapeutsektionen Medicinska Föreningen

Avnämar-representanter

Christina Olsson, SLL
Helena Lindén, SLL

Utbildningsnämndshandläggare

Handläggare

Sofie Wallerström

Telefon: 08-524 860 98
Enhet: Utbildningskansliet
E-post: sofie.wallerstrom@ki.se

Organisation