Forskning vid institutionen för medicin, Solna

Institutionen bedriver forskning inom ett stort antal områden. Forskargrupperna är belägna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas område. En av institutionens styrkor är närheten till patienterna, med god tillgång till patientprover från väl karakteriserade patienter. Genom att bedriva grundforskning av spjutspetskaraktär i en klinisk miljö finns därmed utmärkta möjligheter att integrera grundforskning och patientnära forskning.