Centrum för Läkemedelsepidemiologi

Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) arbetar i en dynamisk miljö i skärningspunkten mellan akademi, hälsovård, myndigheter och läkemedelsindustri. Vi bedriver akademisk forskning kring läkemedelssäkerhet, läkemedelseffekter och läkemedelsanvändning samt utför regulatoriska projekt, Post-Authorisation Safety Studies (PASS) och Drug Utilization Studies (DUS) inom området läkemedelsepidemiologi.

Foto: Ulrika Undén
Foto: Ulrika Undén

Nyheter