Mikrobiell patogenes

Forskning på avdelningen för mikrobiell patogenes

Kontakta avdelningen

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för mikrobiell patogenes hör till institutionen för medicin, Solna (MedS).

Administrativt stöd: Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till avdelningen är du välkommen att vända dig till avdelningens administratör.

Profile image

Cecilia Söderberg Naucler

Avdelningschef, professor
Profile image

Afsar Rahbar

Senior forskningsspecialist, avdelningsadministratör
+46852486156
AR
Innehållsgranskare:
2024-03-28