Forskning vid institutionen för medicin, Solna

Institutionen bedriver forskning inom ett stort antal områden. Forskargrupperna är belägna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och en av institutionens styrkor är denna närhet till patienterna. Genom att bedriva grundforskning av spjutspetskaraktär i en klinisk miljö finns utmärkta möjligheter att integrera grundforskning och patientnära forskning.

Forskargrupperna är knutna till institutionens elva avdelningar, vilka också motsvarar våra huvudsakliga forskningsområden: