Skip to main content

Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård

Forskningsprogrammet "Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård" baseras på fyra patientdrivna innovationer inom samvård och syftar utifrån dessa att studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och i patienternas dagliga liv.

Forskningen utförs i nära samarbete med patienter, närstående och vårdgivare för att säkerställa att patienternas behov möts.

Aktuellt

CB
Charlotte Brandt
2019-07-11
Henna Hasson