Patientskolan

Patientskolan erbjuder stöd och gemenskap för patienter inom Norra Stockholms psykiatriska öppenvård genom informativa gruppträffar.

Patientskolan erbjuder stöd och gemenskap för patienter inom Norra Stockholms psykiatriska öppenvård genom informativa gruppträffar. Grupperna hålls av anställda på Norra Stockholms Psykiatri med tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa. Under gruppträffarna får patienterna ta del av information om hälso- och socialtjänst och gemensamt resonera kring strategier att hantera stigma, sociala sammanhang, vänskapsrelationer, ensamhet och egenvård. Målet är att främja patienternas tillfrisknande och återhämtning.

Kontaktperson

Inka Helispää Rodriguez

Epost: inka.helispaa-rodriguez@regionstockholm.se

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2022-08-30