Genia

Genia är ett patientsupportsystem i form av en app för patienter med cystisk fibros, CF och juvenil idiopatisk artrit, JIA.

Appen syftar till att förbättra kommunikation och samarbete mellan vårdgivare och patienter, vilket möjliggör patienter med långvarig sjukdom att dela information med närstående och vårdpersonal. Genom enkla digitala stöd i appen ges patienten möjlighet att hålla koll på sin hälsa och utveckla behandlingsplaner tillsammans med sin vårdgivare. Genia används idag på samtliga fyra CF center i Sverige och är integrerad med andra hälsoinformationssystem som används i klinisk praktik.

Kontaktperson

Andreas Hager

Epost: andreas.hager@me.com

CareMaps uppmärksammas i artikel i Brain Tumour Magazine

Utvecklingen av CareMaps uppmärksammas i en artikel i Brain Tumour Magazine och presenterades även vid SNS Kongress 2019 den 19 maj 2019. Senare i höst genomförs en workshop under en sammanslutning mellan olika patientföreningar för CNS tumör i Washington, USA.

Läs mer här

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-08-30