Spetspatienter

Innovationen Spetspatienter syftar till att stödja individer som vill ta en större roll i utveckling av sin egen eller närståendes vård samt hälso- och sjukvården i stort.

En spetspatient är en patient eller närstående som vet, kan och vill mer. Utifrån sin egen kapacitet och funktionsförmåga hanterar spetspatienter sina hälsoutmaningar på ett konstruktivt och kunskapsbaserat sätt. Innovationen Spetspatienter syftar till att stödja individer som vill ta en större roll i utveckling av sin egen eller närståendes vård samt hälso- och sjukvården i stort.

 

Kontaktperson

Sara Riggare

Epost: sara.riggare@kbh.uu.se

Vardagsvetenskap – ett sätt att förstå sin sjukdom bättre

I Forum för Health Policys blogg skriver Patienten i Förarsätets Sara Riggare, spetspatient med Parkinsons sjukdom och filosofie doktor i medicinsk vetenskap samt patientforskare vid Uppsala universitet, om vardagsvetenskap.

Läs mer här.

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-09-18