Anestesiologi och intensivvård

Anestesiologi och intensivvård är vetenskapen bakom narkos, bedövning samt vården av patienter med kritisk sjukdom. Anestesiologi är en egen specialitet som i Sverige omfattar både anestesi och intensivvård.

Inom institutionen för fysiologi och farmakologi bedriver ett flertal forskargrupper experimentell, klinisk samt outcome forskning inom anestesiologi och intensivvård.

Forskningsprojekten bearbetar translationella frågeställningar inom fysiologi, farmakologi, inflammation, neurovetenskap samt vårdvetenskap.

Forskargrupperna inom anestesiologi och intensivvård ingår i den kliniska verksamheten vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Funktionsområde Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Tema Barn, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen sker med stöd av en bred forskningsplattform bestående av den experimentella forskningsenheten vid FyFa och kliniska forsknings- och outcomeenheten (KFE Solna) vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I dessa translationella forskningsmiljöer verkar tvärprofessionella forskningskluster inom anestesiologi, intensivvård och smärtbehandling.

Utbildning

Vid sektionen för anestesiologi och intensivvård bedrivs undervisning på bred front inom grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivåer.

Vi driver dessutom ett stort antal kurser på postgraduate-nivå riktade mot specialister inom anestesiologi och intensivvård både nationellt och internationellt.

Parallellt med dessa kurser pågår intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete samt kursverksamhet inom Faculty Development.

Undervisningen präglas av en kombination av basvetenskap och klinisk tillämpning inom framförallt högspecialiserad perioperativ vård, intensivvård och smärta.

Vi erbjuder en av Nordens största utbildningsplattformar inom anestesiologi och intensivvård med ett brett utbud av kurser riktade mot sjuksköterskor och läkare inom anestesiologi, operationssjukvård, postoperativ vård, intensivvård samt smärta.

Läs mer om utbildning inom anestesi och intensivvård

Kliniska forskningsenheten

Den kliniska forskningsenheten (KFE Solna) är en integrerad del av FoU-verksamheten vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset. Motsvarande enhet finns i Huddinge (KFE Huddinge).

Den kliniska forskningsenheten har som huvuduppdrag att skapa en bas för klinisk forskningsmiljö samt vara en central resurs för initiering, uppstart och genomförande av singelcenter som större multicenter studier inom anestesiologi, intensivvård samt smärta. Vid enheten finns fem forskningssjuksköterskor med hög kompetens och erfarenhet inom patient-nära klinisk forskning, studiemonitorering samt komplex datainsamling och biobanking.

Enheten har ett välstrukturerat system för studieövervakning och uppföljning. Den kliniska forskningsenheten är nära kopplad till enheten för experimentell anestesiologi och intensivvård.

Enheten för experimentell anestesiologi och intensivvård

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för Anestesiologi och Intensivvård finns enheten för experimentell anestesiologi och intensivvård med laboratorielokaler allokerade till Biomedicum. Enheten består av en bred, teknisk plattform av cell- och djurmodeller kopplade till avancerade analyser av molekylära samt cellulära fysiologiska samt farmakologiska mekanismer av relevans för anestesiologi och intensivvård.

Enheten förfogar över molekylärbiologisk analytisk samt genomik och proteomik kompetens och samarbetar nära i bearbetningen av vävnadsprover och annat biomaterial från kliniska studier inom ramen för anestesi- och intensivvårdsverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Laboratoriet för experimentell anestesiologi och intensivvård är en integrerad del i den translationella forskningen vi bedriver på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Team - Malin Jonsson Fagerlund

Oxygenation, early resuscitation in trauma and drug treatment in cardiac arrest

Malin Jonsson Fagerlunds research group study oxygenation, early resuscitation in trauma and drug treatment in cardiac arrest. We do translational research and clinical trials based on clinical problems and with the aim to improve patient care.

Oxygenation

Yearly, 10% of the population (almost 1 million Swedes) go through surgery. Hypoxia remains the main ultimate cause of anesthesia-related death and morbidity and most of these events occurs during induction of anesthesia or due to residual effects of anesthetics in high-risk patients.

In this project we generate and implement novel approaches for the prevention of acute hypoxia in the perioperative period that occur as a result of anesthesia. Novel technology for pre-oxygenation and oxygenation will be evaluated in clinical trials, state-of-the-art patient-centred physiological monitoring and experimental studies. This project will bring novel innovative technology to patient care and will ultimately have the potential to reduce perioperative respiratory complications and to increase patient safety. 

We have recently published promising results within the field of both pre-oxygenation and apneic oxygenation, and are currently conducting several studies in this area. The results from our studies are starting to become a game changer in the field of anesthesia and will serve as a basis for a safer perioperative patient management, an improved quality of care and a reduction of the costs, when the use of high-flow nasal oxygen is implemented within the coming years.

Trauma

This project evaluate pathophysiology, biomarker patterns and novel treatments in the early resuscitation phase of patients with severe bleeding and hemorrhagic shock following trauma. This research project will address factors important for survival and will bring potential new treatment strategies into the clinic and could ultimately improve outcomes for a patient group with low survival.

Cardiac arrest

This project investigate the potential of levosimendan as a therapeutic intervention for cardiac arrest with STEMI, with a focus on understanding its underlying mechanisms. We have demonstrated that levosimendan improve survival and improves cardiac performance in an experimental model. Introduction of levosimendan as a potential pharmacological intervention to patients with cardiac arrest has the potential to dramatically change the care and outcome for these patients.

Other projects that the research group is involved in included perioperative care of patients with obstructive sleep apnea, control of ventilation, COVID-19 and emergency laparotomy project.

Group members

Malin Jonsson Fagerlund MD, Research Group Leader

Magnus Hedberg MD, Senior Consultant

Post-Docs

Ida-Maria Forsberg, Consultant ( ida-maria.forsberg@regionstockholm.se)

Erik von Oelreich, Consultant (erik.von.oelreich@regionstockholm.se)

Susanne Rysz, Senior Consultant (Susanne.rysz@regionstockholm.se)

PhD-students

Albin Sjöblom, Resident

Benjamin Flam, Consultant

Daniel Ohlén, Consultant

Atosa Nejatian, Consultant

Frida Hoffman, Consultant

Tommy Batz, Anesthesia nurse

Bjarni Arnason, Consultant

In collaboration with Therese Djärv, Jessica Kåhlin, Emma Larsson, Johan Lundberg

Funding

Swedish Research Council

ALF, Region Stockholm

Laerdal Fundation

Team - Lars I Eriksson

Hjärnan efter kirurg och trauma - neuroinflammation, kognitiv svikt och demens

Vår forskargrupp, som leds av Lars I Eriksson, kartlägger effekterna av kirurgiskt trauma på hjärnans immunsystem samt kognitiva processer. Vi beskriver hur denna effekt uppstår och hur den kan förebyggas med nya farmakologiska priniciper.

Läs mer om vår forskning på den engelska sidan The human brain after anaesthesia and surgery.

En vanlig komplikation i efterförloppet till kirurgi är långvarig nedsättning av högre hjärnfunktioner som drabbar minne, inlärning samt koncentrationsförmåga och som i enstaka fall kan leda till demens.

Kirurgi utlöser en lokal inflammatorisk reaktion som är nödvändig för vävnadsåterhämtning och läkning. Denna reaktion sprids snabbt av immunceller och signalämnen till andra delar av kroppen, inklusive hjärnan och orsakar där förändringar i hjärnans immunsystem med åtföljande kognitiv svikt och risk för demens.

Med avancerade cell- samt molekylärbiologiska modeller samt fysiologiska mätningar på kirurgiska patienter kartlägger vi effekterna av kirurgiskt trauma på hjärnans immunsystem samt kognitiva processer. Vi beskriver i detalj hur denna effekt uppstår och hur den kan förebyggas med nya farmakologiska principer. Parallellt överförs kunskapen till kirurgiska patienter med stöd av avancerad bildbehandling (PET-teknik) i kombination med tester av immunsystemets funktion i liqour och blod samt kognitiv förmåga för att kartlägga immunsystemet och hur olika aktiveringsmönster relaterar till minne- och inlärningspåverkan hos patienter efter kirurgi.

Ny kunskap inom folkhälsa fås genom att med hjälp av stora nationella hälso- och sjukvårds-register identifiera utsatta riskgrupper. På så vis skapas nya och breda behandlingsprogram för bättre och säkrare vård samband med kirurgi.

Gruppmedlemmar

Lars I Eriksson

Anette Ebberyd

Garikoitz Azkona

Marta Gómez Galán

Malin Hildenborg

Jessica Kåhlin

Souren Mkrtchian

Andreas Wiklund

Funding

 • VR Medicine
 • The Brain Foundation
 • The Alzheimer Foundation
 • Region Stockholm ALF project grant
 • European Society for Anesthesiology
 • Swedish Medical Society
 • Swedish Society for Anesthesia and Intensive Care

Team - Johan Mårtensson

Profilporträtt Johan Mårtensson
Johan Mårtensson.

Towards personalized physiology in Intensive Care

Using a combination of high-resolution intensive care unit (ICU) data and health registry data, we study the impact of chronic illness, acute physiological and biochemical patterns, and intensive care therapies on short- and long-term outcomes after critical illness.

In Sweden, approximately 50 000 patients are admitted to ICU every year. ICU patients are closely monitored with respect to physiological and biochemical changes with the aim to diagnose and treat life threatening complications in a timely manner as well as to evaluate the response to therapeutic interventions. Despite these efforts, a significant proportion of ICU patients develop progressive organ dysfunction requiring pharmacological and mechanical organ support. In addition, the long-term burden of morbidity (i.e. a continuing decline in organ function status) and mortality after critical illness remain high.

We focus on how the interaction between pre-ICU morbidity, critical care physiology, and process of care relates to patient outcomes. The overall aim is to identify modifiable targets in order to improve patient care and outcomes.

Group members

Johan Mårtensson – Associate Professor, Senior Consultant, research group leader

Anca Balintescu – PhD student

Niklas Jonsson – Postdoc

Axel Martling – Researcher

Jacob Sejersen – Researcher

Ola Friman – Research nurse, researcher

Indir Becic – Business Intelligence Architect

Collaborators

Rinaldo Bellomo, Professor, Austin Health, Melbourne

Anders Larsson, Professor, Uppsala University

Marcus Lind, Professor, University of Gothenburg

Ragnar Thobaben, Associate Professor, Royal Institute of Technology

Per Venge, Professor, Uppsala University

Funding

Region Stockholm (ALF project)

Region Stockholm (clinical research appointment)

Karolinska Institutet

The Australian and New Zealand Intensive Care Foundation

Team - Per-Arne Lönnqvist

Barnanestesi Stockholm

Forskningsgruppen ”Barnanestesi-Stockholm” forskar inom följande olika områden anknutna till anestesi eller intensivvård av barn i olika åldrar: regional anestesi och postoperativ smärtlindring, farmakologi framförallt riktat mot användning av alpha-2 agonister, övervakning av ventilation och cirkulation med inriktning på kapnodynamik, spädbarnsanestesi samt preoperativ information och premedicinering inför anestesi.

Pediatric anesthesiology Stockholm

The research group “Stockholm-Pediatric Anesthesia” is performing research with regards to the following areas related to pediatric anesthesia and intensive care: regional anesthesia and postoperative pain relief, pharmacology with a focus on the various uses of alpha-2 agonists, monitoring of respiration and circulation by use of capnodynamics, neonatal anesthesia and preoperative information and premedication in association with pediatric anesthesia.

Research focus

We perform research with regards to the following areas related to pediatric anesthesia and intensive care:

 • regional anesthesia and postoperative pain relief
 • pharmacology with a focus on the various uses of alpha-2 agonists
 • monitoring of respiration and circulation by use of capnodynamics
 • neonatal anesthesia and preoperative information
 • premedication in association with pediatric anesthesia

Group members

Per-Arne Lönnqvist – Professor, research group leader

Jacob Karlsson – MD, PhD (2019)

Märit Lundblad – MD, PhD (2016)

Gunilla Lööf – CRNA, PhD (2019)

Paul Castillo – MD, PhD Fellow

Anders Svedmyr – MD, PhD Fellow

Team - Max Bell

The research is about: Long-Term Outcomes after Perioperative and Intensive Care

Our research focuses on mortality and morbidity following major surgical procedures and critical illness.

Approximately 50,000 patients are treated in intensive care units, and over 800,000 patients undergo surgery and anesthesia in Sweden each year. When perioperative and intensive care are provided to an older and sicker population, the risk of complications increases, contributing to elevated long-term mortality. Perioperative complications quintuple the risk of death. Perioperative mortality within 30 days after surgery has been reported as the third leading cause of mortality, surpassed only by heart disease and cancer.

Our group has several ongoing projects examining long-term risks of death and morbidity after perioperative care, with a focus on heart injury and infarction, acute kidney injury, as well as cognitive dysfunction and stroke. We investigate intraoperative blood pressure drops and other modifiable factors. To make future interventional studies effective, it is essential to identify high-risk patients, those with the greatest risk of complications; can we characterize this population? What are the perioperative risks for stroke, pneumonia, and acute kidney injury? We also explore the potential benefits of wireless monitoring of vital parameters for postoperative and post-intensive care patients.

Concerning critical illness and multi-organ failure, we study acute kidney injury (AKI) and how kidney injury and function markers can predict long-term outcomes. Can we detect patients at risk of future kidney function impairment, and can interventional programs reduce that risk?

Groupmembers: 

Research support- Max Bell group

Open Research support configuration options

Organizations who contributes with research support:

 • Innovationsfonden, SLL
   
 • Stockholm County Council
   
 • Hjärt-Lung-fonden
   
 • Baxter Medical

News from the group

Kontakta oss

Section for anesthesiology and intensive care medicine

Postadress:

Function Perioperative Medicine and Intensive Care

Norrbacka S2:05
Karolinska University Hospital Solna
SE-171 76 Stockholm
Sweden

eller

Department of Physiology and Pharmacology

Karolinska Institutet
SE-171 77 Stockholm 
Sweden

Besöksadress:

Department of Physiology and Pharmacology
Karolinska Institutet
Biomedicum
Solnavägen 9, Solna