Gunilla Lööf

Gunilla Lööf

Anknuten till Forskning
E-postadress: gunilla.loof@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch Karlgren, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har arbetat som anestesisjuksköterska i över 25 år på Astrid
  Lindgrens barnsjukhus i Solna och disputerade den 17 maj 2019 med
  min doktorsavhandling [1] som handlar om webbaserad förberedelse av barn
  inför narkos och operation.
  På Karolinska Institutet är jag anknuten till Medical Interactions-gruppen
  (MINT) [2] vid Centrum för Hälsoinformatik (HIC) [3] på Institutionen LIME
  [4].
  -------- Narkoswebben --------------------------------------------------------
  Som exempel på de utvecklingsarbeten jag varit ansvarig för kan
  nämnas *Narkoswebben *www.narkoswebben.se [5]* *som syftar till att
  förbereda barn, ungdomar och närstående inför sjukhusvistelse, narkos och
  operation. Studier visade att barn (och föräldrar) tar till sig information
  bättre via webben än via en broschyr. Narkoswebben som har funnits
  tillgänglig sedan 2006 är idag en etablerad del av svensk barnsjukvård och
  har i tillägg besökare ifrån ett 120-tal olika länder varje månad.
  -------- MediPrep ------------------------------------------------------------
  Just nu arbetar jag som projektledare för en Arvsfondsfinansierad nationell
  informationsportal, *MediPrep [6], *som tar* *ett samlat grepp om
  information och förberedelse till barn och ungdomar inför kontakt med
  hälso- och sjukvård. Genom att föra samman medicinsk digital information
  på en gemensam plattform syftar Mediprep till att alla barn och ungdomar
  ska veta var de kan finna en likvärdig, lättillgänglig, åldersanpassad
  information oberoende av för vad och var i landet de söker hälso- och
  sjukvård.
  -------- NKS + KI = SANT -----------------------------------------------------
  Narkoswebben, MediPrep och anknuten forskning exemplifierar exempel på
  tvärprofessionell forskning tillsammans med barn och ungdomar som ett
  ypperligt samarbete mellan NKS och KI och inte minst direkt kliniskt
  implementering av forskningsresultat. Jag hoppas att vi i framtiden ser ett
  utökat samarbete mellan klinik och akademi!
  Arbetet med Narkoswebben har uppmärksammats i den ansedda medicinska
  tidskriften *The Lancet [7]* (Vol 6 January 2022)!
  Läs mer om det (och läs artikeln som pdf) i en nyhet från Karolinska
  Universitetssjukhuset: *Narkoswebben uppmärksammas [8]*.
  -------- Publikationer -------------------------------------------------------
  *2022: *Lööf G, Lönnqvist PA. The Role of Information and Preparation for
  improvement of Pediatric Perioperative Care. /Accepted for publication in
  Pediatric Anesthesia. /*/ /*
  *2021: *Alm F, Lööf G, Blomberg K, Ericsson E.* *Establishment of
  resilience in a challenging recovery at home after pediatric tonsil surgery
  — Children’s and caregivers’ perspectives. /Paediatric Neonatal Pain.
  2021 00:1–12.  /
  *2019: *Lööf G, Andersson-Papadogiannakis N, Silén C. Children´s use of
  and experiences with a web-based perioperative preparation program: Directed
  content analysis. /Journal of Medical Internet Research/Perioperative
  Medicine//. 2019 Apr 12
 • 2(1)./
  / /*2019: *Lööf G, Andersson-Papadogiannakis N, Silén C. Children´s own
  perspectives demonstrate the need to improve paediatric perioperative care.
  /Nursing Open. /
  /2019 Jul 18
 • 6(4):1363-1371. /
  *2018: *Lööf G, Andersson-Papadogiannakis N, Karlgren K, Silén C.
  Web-Based Learning for Children in Pediatric Care: Qualitative Study
  Assessing Educational Challenges. /Journal of Medical Internet
  Research/Perioperative Medicine//. //2018 Sep 25
 • 1(2)./
  *2017: *Lööf G, Liljeberg C, Eksborg S, Lönnqvist P. Interactive
  web-based format vs conventional brochure material for information transfer
  to children and parents: a randomized controlled trial regarding preoperative
  information. /Pediatric Aaesthesia. 2017 Jun27(6):657-664./
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46718?_ga=2.2425072.1986059786.1646640421-1502952542.1644481878
  [2] https://ki.se/en/lime/medical-interactions-team-mint
  [3] https://ki.se/lime/centrum-for-halsoinformatik-hic
  [4] https://ki.se/lime
  [5] https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.narkoswebben.se%2F&
 • amp
 • data=04%7C01%7Ccarl.j.sundberg%40ki.se%7Cf6cefcd1ff144a26800008d9f614f492%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637811409377201600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&
 • amp
 • sdata=dyrXvGc%2FO1K%2F90gVAs578p2A6GqNA6FG0nrWfSrHTMQ%3D&
 • amp
 • reserved=0
  [6] https://www.mynewsdesk.com/se/narkoswebben/pressreleases/vaerldsunika-webbsidor-hjaelper-barn-och-ungdomar-paa-sjukhus-3115144
  [7] https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00379-5/fulltext
  [8] https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2022/03/narkoswebben-uppmarksammad-i-the-lancet/?fbclid=IwAR3oiy5yre_qQKK-r71_gBLDCwLgro9ONRZ8T9FTe7wyf62XjCeuODk6zfU

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 2024-2026
 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2019
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2005
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI