Anna Falk

Anna Falk

Anknuten till Forskning | Postdoktorala Studier
E-postadress: anna.falk.2@ki.se
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

  • Doktorandprojekt: *Depression och postoperativt delirium hos hjärtkirurgiska patienter* Depression är vanligt hos patienter med hjärt-kärlsjukdom och är en oberoende riskfaktor för död efter kranskärlskirurgi. Depression är också en prediktor för postoperativt delirium (POD) som är en vanlig och allvarlig komplikation efter stor kirurgi. POD innebär en tillfällig störning av uppmärksamhet och medvetenhet där psykotiska symtom som hallucinationer och vanföreställningar kan förekomma. Sambandet mellan depression och POD är sparsamt studerat hos patienter som genomgår hjärtkirurgi. Viktiga faktorer som särskiljer hjärtkirurgi från annan stor kirurgi är att patienterna är kopplade till en hjärt-lungmaskin och att kroppens egen hjärt-lungcirkulation stängs av. Detta verkar öka risken för POD. Det övergripande syftet med forskningen är att studera sambandet mellan depression och POD. Vi vill också studera sambandet mellan depression och långtidsöverlevnad efter hjärtkirurgi. För att få veta mer om patientgruppens egna upplevelser utförs även intervjubaserade studier. Ett eventuellt samband mellan depression och POD vid hjärtkirurgi och biomarkörer för inflammation, järnbristanemi och hjärnskada kommer att undersökas.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Postdoktorala Studier, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024-2027
  • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016
  • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI