Epidemiologi och interventioner; psykisk hälsa, Substansbruk och Social kontext – Christina Dalmans forskargrupp

Det yttersta syftet med forskningen i vår forskargrupp är tidig intervention och förebyggande av psykisk ohälsa och psykiatriska störningar (inklusive missbruk), genom att förstå risk- och skyddsfaktorer i sammanhanget av den sociala miljön

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Psykiatri Tillämpad psykologi
Maja Rudolphson
2024-04-04