BREATHE EASY – en studie om hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna med post COVID

Forskningsstudien Breathe Easy riktar sig till dig som lever med långvariga symptom efter COVID-19, s.k. långtidscovid eller post COVID. Syftet är att undersöka yogans effekt på välbefinnandet.

Bild som illustrerar yoga, lättnad att andas samt symptom på långtidscovid
Illustrationer relaterade till yoga och långtidscovid Foto: Freepik

Yogaprogrammet i studien har tagits fram av experter inom yoga och inom COVID-19, och är anpassat efter de symptom som är typiska för sjukdomen. Vi kommer även undersöka effekten på dyspné, fysisk och mental trötthet, kognitiv förmåga, sömnkvalitet, depression, ångest, och aktivitetsmönster. Studien utförs vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet i Stockholm.

Huvudfrågan vi söker svar på i studien är:

 • Vilka är effekterna av en 12-veckor lång yogabaserad intervention på hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna mellan åldrarna 30–65 med post COVID, jämfört med en hälsorelaterad informationsintervention?

Vem kan delta i studien?

Du kan delta i studien om du:

 • Är mellan 30–65 år gammal
 • Är bosatt i Stockholms län
 • Talar svenska
 • Har blivit diagnosticerad med post COVID av läkare
 • Är fysiskt inaktiv

Du kan inte delta i studien om du:

 • Har fått intensivvård till följd av COVID-19
 • Har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som förhindrar eller försvåras av fysisk aktivitet
 • Har genomgått en omfattande operation det senaste året, eller har en operation inplanerad den kommande tiden
 • Har förhöjt blodtryck, okontrollerat blodsocker eller oregelbunden puls
 • Är diagnosicerad med POTS (posturalt ortostatiskt takykardisyndrom)
 • Redan utövar yoga och/eller meditation regelbundet
 • Redan tränar regelbundet
 • Samtidigt deltar i en annan forskningsstudie 

Anmäl intresse för att delta

Anmälan för att delta denna period är stängd, men öppnar upp igen till hösten. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på breatheeasy-gph@ki.se om du har frågor eller funderingar.

Hur går studien till?

För att besvara forskningsfrågan kommer två grupper jämföras. Du som deltar delas slumpmässigt in i en av grupperna, och kommer att få instruktioner att följa under 12 veckors tid. 

De grupperna vi jämför i studien är yoga och väntelista.

 1. Yoga: Du som slumpas till yogagruppen kommer att få träna yoga på Satyananda Yogacenter i Stockholm. Målet är att delta på tre pass i veckan under 12 veckors tid, och viss möjlighet att delta digitalt finns. Yogapassen är framtagna specifikt dig med post COVID. 
 2. Väntelista: Du som slumpas till gruppen väntelista kommer instrueras att fortsätta dina dagliga aktiviteter som vanligt under 12 veckor, och ska inte påbörja någon träning på eget initiativ. Du kommer varannan vecka få mailutskick med hälsofrämjande information och tips vi vill att du läser och kan dra nytta av. Efter dessa 12 veckor kommer du få tillgång till yogapass på samma studio.

Innan du slumpas till en av grupperna kommer du få svara på enkäter, genomföra kognitiva tester samt göra några fysiska mätningar. Totalt beräknas detta besök ta 75 minuter. Besöket sker i Karolinska Institutets lokaler på Torsplan, Solnavägen 1E i Stockholm. 

Efter sex veckor blir du som deltar inbjuden till ett kortare möte på plats eller digitalt med forskningsassistent för att stämma av hur det har gått. 

Efter alla tolv veckorna bjuds du in till ett längre uppföljningsmöte och där få svara på enkäter, genomföra kognitiva tester och göra några fysiska mätningar. Uppföljningen beräknas även den ta cirka 1 timme. Oavsett hur det har gått under de 12 veckorna, och hur du har upplevt att det har varit, är dina svar av stor vikt för forskningen. 

Varför genomför vi denna studie? 

Post COVID är ett tillstånd utan en enhetlig behandlingsplan eller botemedel, och symptomen och komplikationerna är många och individuella. Symptomen påverkar möjligheten till att ha ett välfungerande och hälsosamt fysiskt, psykiskt och socialt liv. Välbefinnande för alla är av stor vikt för hälsosamt leverne och åldrande. 

Fysisk aktivitet är välkänt att bidra till god hälsa och goda vanor, och forskning visar att fysisk aktivitet kan bidra till bland annat förbättrat sinnesläge, förbättrad kognition, minskad smärta, samt bättre sömnkvalitet och energinivå. Dessutom bidrar regelbunden fysisk aktivitet till minskad risk för folkhälsosjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kronisk lungsjukdom och diabetes. Men symptomen som kommer med post COVID förhindrar ofta fysiska aktiviteter. Har du svårigheter med andningen eller trötthet är det kanske inte optimalt att löpträna eller lyfta tunga vikter. 

Yoga är en träningsform med ursprung i Indien, som fokuserar välmående och hälsa som en helhet, och kan vara en bra alternativ träningsform. Regelbunden utövning av yoga kan leda till förbättrad balans, styrka, rörelse, kognition, livskvalitet och sömn. Yoga har påvisat positiva effekter på många av symptomen som kan uppstå vid post COVID, såsom trötthet, dyspné, kognitiva förmågor, och sömnkvalitet. Dock har yoga inte tidigare undersökts som metod för att förbättra hela symptombilden och livskvaliteten hos människor med post COVID. Det vill vi undersöka i denna studie. 

Frågor och svar om studien:

Kostar det något att vara med?
Nej, deltagande i studien är helt kostnadsfritt.

Är man anonym?
Ja, allt material vi samlar in kommer att hanteras konfidentiellt och inga individuella resultat kommer att presenteras. Insamlade personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Karolinska Institutet (KI) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. 

All insamlade data kommer att kodas med en sifferkombination, och kommer endast att vara tillgänglig för de som arbetar med studien. Syftet med behandling av personuppgifter i studien är att kunna spåra nödvändiga data till rätt person, i händelse av oväntad företeelse. 

Är det frivilligt att delta?
Ja, deltagande i forskningsstudien är fullständigt frivilligt och du kan välja att avsluta ditt deltagande när som helst under studiens gång, utan förklaring. Det material som redan samlats in kommer att sparas. 

Även om du väljer att avbryta ditt gruppdeltagande, kommer du att bli inbjuden till uppföljning då vi i forskargruppen gärna vill veta hur det har gått. 

Vilka är riskerna?
Det finns inga uppenbara risker med deltagande i studien. All yoga utövas under ledning av utbildade instruktörer. Om du varit fysiskt inaktiv under en längre tid är det vanligt att bli trött, eller få smärta i muskler vid träning. Instruktören på plats anpassar yogapasset efter dina förutsättningar och behov. Under första mötet med forskningsassistenten genomförs en individuell bedömning och om det bedöms att ditt deltagande i studien skulle kunna medföra några hälsorisker kommer du inte få delta. Eventuella skador eller obehag kommer att dokumenteras, rapporteras, och du kan bli rekommenderad att uppsöka sjukvård. 

Finns det några fördelar?
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida yoga kan öka välmående och livskvalitet hos dig med post COVID. Deltagande i studien ger en chans till ökat fysiskt- och psykiskt välmående. Genom studien får du tillgång till 12 veckors kostnadsfri träning. Under studiens gång undersöker vi flera hälsovariabler och du får givetvis ta del av dina resultat under studiens gång.

Vad händer med mina svar?
All data som insamlas i studien kommer presenteras på gruppnivå efter statistisk analys, det vill säga enskilda personers data och svar kan inte identifieras. Resultaten kommer publiceras i vetenskapliga tidskrifter och presenteras på seminarier, konferenser samt på denna hemsida. 

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, får du gärna kontakta oss på breatheeasy-gph@ki.se

Om teamet

Profile image

Mats Hallgren

Huvudforskare - Forskare vid KI och har tidigare studerat effekten av fysisk aktivitet på psykisk hälsa

Mikaela Brodén

Studiekoordinator - Forskningsassistent med mastersexamen i psykologi
Profile image

Maria Niemi

Medverkande forskare - Forskar på mindfullness och yoga. Leg. Psykoterapeut
Profile image

Vinod Diwan

Medverkande forskare - Läkare med mångårig erfarenhet av forskning inom global hälsa
08-524 833 86
MR
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2024-06-18