Anna-Clara Hollander

Anna-Clara Hollander

Senior Forskare | Docent
Besöksadress: Solnavägen 1E, 11365 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Dalman Hollander, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent och leg. psykolog och disputerade 2013 i psykiatrisk epidemiologi. Numera är jag aktiv i forskargruppen EPiCSS (Forskargruppen Epidemiologi och interventioner

 • psykisk hälsa, substansbruk och social kontext). Innan jag började forska på Karolinska Institutet bodde och arbetade jag i Tadzjikistan 2006-2008 och undersökte PTSD och depression efter inbördeskriget där. Jag har även tillbringat tid som postdoc vid Division of Psychiatry, University College London.

  Akademiska priser och utmärkelser
  European Psychiatric Association Research Prize 2017 i kategorien “Biological correlates and treatments of mental disorders”.

Forskningsbeskrivning

 • Jag använder ofta hälso- och befolkningsregister för att studera hur sociala faktorer, tex migration, påverkar risken för psykisk ohälsa och suicid, men även psykiatrisk vårdkonsumtion hos utsatta grupper. Förutom den registerbaserade epidemiologin gör jag även fältepidemiologiska studier för att studera tex papperslösas hälsa och har även bedrivit valideringsstudier av diagnoser i hälsoregister. Jag genomför också interventionsstudier för att öka psykiatrisk vårdanvändning hos utrikesfödda se https://ki.se/gph/tidiga-insatser-for-nyanlanda-projekt-tina .

Undervisning

 • Jag undervisar och har undervisat i ämnen som hälsa hos utrikesfödda, psykisk hälsa globalt och hälsa och etnicitet på kandidat-, magister- och doktorandnivå vid Karolinska Institutet och har dessutom en 7, 5 HP kurs om Evidensbaserad praktik inom folkhälsoarbete på Stockholms universitet .

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI