Maria Niemi

Maria Niemi

Senior Forskningsspecialist | Docent
E-postadress: maria.niemi@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 1E, 11365 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Dalman Hollander, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är Docent i Folkhälsovetenskap och legitimerad Psykoterapeut med
  särskilt intresse för interventioner för social hållbarhet, stress,
  depression och ångest. Jag har arbetat inom detta fält ända sedan mina
  doktorandstudier, inom olika sammanhang i Vietnam och Sverige. Jag arbetar
  också kliniskt med psykoterapi och Mindfulnessbaserad Stressreduktion.

Forskningsbeskrivning

 • Mindfulness-baserade interventioner för psykisk hälsa:

  Mindfulnessbaserade Interventioner (MBI) har inkluderats i de Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depression och ångest och används i allt större utsträckning inom vården. Min forskning om MBI omfattar flera forskningsprojekt:

  Ett projekt syftar till att testa effekterna av ett program, ”Training for Awareness, Resilience and Action among Students” (STARA) för att förebygga stress, depression och ångest och för att öka engagerad handling och motståndskraft bland läkarstudenter. Utvecklingen av STARA-programmet har inspirerats av MBI, men är en vidareutveckling från MBI på flera sätt: Andning och synkroniserade långsamma rörelser används för att förbättra känslomässiga självreglering och det finns fokus på engagerad handling, socio -ekologisk teori och reflektion.

  Jag har koordinerat en randomiserad kontrollerad studie som testar ett nytt mindfulnessbaserat föräldraprogram, som visade sig ha goda effekter på stress och depression från före till efter intervention bland de deltagande förädrarna. Syftet med denna studie var att undersöka om detta föräldraprogram är mer effektivt än vanlig mödravård för att förebygga negativa psykosociala och hälsomässiga konsekvenser för spädbarnet – något som vi fann evidens för.

  Jag har även koordinerat en implementeringsstudie av MBI inom svensk hälso-/sjukvård. En undersökning bland utförare i 20 av Sveriges 21 regioner visade att implementeringen ofta inte ligger i linje med nationella riktlinjer från Socialstyrelsen – MBI modifieras på olika sätt som inte är i linje med evidensbasen för dessa program och en rekommendation från vår forskning för att stödja integriteten i MBI-implementeringen i Sverige, är att upprätta en strategisk plan och riktlinjer för god praxis. Dessutom kan en evidensbaserad modell för stegvis vård för implementering fungera för att säkerställa interventionkvalitet i de fall där det finns begränsningar i tid och finansiering.

   

 • Andra pågående forskningsprojekt:

  Mitt nuvarande forskningsfokus inkluderar det EU Horizon-finansierade projektet "Youth Co-Production for Sustainable Engagement and Empowerment in health" (YiPEE), som syftar till att hjälpa unga människor i åldern 12-15 att förbättra sin psykiska hälsa och minska risken för kroniska sjukdomar. Du kan läsa mer om projektet här: https://news.ki.se/major-eu-grant-to-ki-researchers-to-improve-youth-mental-health-and-well-being

  Jag är även involverad i ett Forte-finansierat forskningsprojekt som syftar till att utvärdera effekten av yoga för de som drabbats av post-COVID.

  Dessutom är jag med och samordnar forskningsprojektet "Empowering Educators: Integrating Sustainable Health Competencies in Healthcare Professionals Training (ECHO-Health)", som syftar till att utveckla en evidensbaserad matris över de pedagogiska strategier som behövs för att säkerställa att eleverna utvecklar nyckelkompetenser för hållbar hälsa, och de kompetenser lärare behöver för att kunna använda dessa strategier på ett kvalitetssäkrat sätt.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskningsspecialist, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2023
 • legitimerad Psykoterapeut, Integrativ psykoterapi, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (Sapu), 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI