Josefine Östh

Josefine Östh

Doktorand
E-postadress: josefine.osth@ki.se
Telefon: +46852483360
Besöksadress: Solnaväge 1E, 11365 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Dalman Danielsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Doktorand i forskargruppen Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance
  Use and Social Environment (EPiCSS) sedan mars 2020.

  Huvudhandledare: Anna-Karin Danielsson
  Bihandledare: Sven Andréasson, Peter Wennberg, & Andreas Lundin
  Mentor: Susanne Georgsson

  Kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap - Sophiahemmet Högskola (2013)
  Masterexamen i internationell hälsa - Uppsala Universitet (2015)

Forskningsbeskrivning

 • I MORE-studien [1] undersöker vi effekten av smartphone-applikationer
  (appar) som komplement till sedvanlig behandling för alkoholberoende, på
  alkoholkonsumtionen, och ämnar även validera apparna som instrument för
  att registrera alkoholkonsumtion.
  Doktorandprojektet innefattar en randomiserad kontrollerad studie, en
  valideringsstudie och en kvalitativ studie. Deltagare rekryteras från
  Riddargatan 1 - mottagningen för alkohol och hälsa [2].
  [1] https://ki.se/en/gph/mobile-phone-technology-for-reduced-drinking-more
  [2] http://riddargatan1.se/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI