Sara Wallhed Finn

Sara Wallhed Finn

Adjungerad Adjunkt
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Jayaram/Hammarberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är post doktor i gruppen Epidemiology of Psychiatric Conditions,  

 • Substance use and Social Environment (EPICSS), vid institutionen för Global
  Folkhälsa. Är legitimerad psykolog och arbetar även kliniskt inom den 
 • specialiserade beroendevården vid Riddargatan 1, mottagningen för alkohol
  och hälsa vid Beroendecentrum Stockholm (www.riddargatan1.se [1]).

  Böcker
  Hammarberg, A. &
 • Wallhed Finn, S. (2015). Controlled drinking – a treatment 
 • manual (Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker).
  Studentlitteratur.

   

 • Johansson, K. &

 • Wallhed Finn, S. (2012). ”Prescription drug dependence”  
 • (Läkemedelsberoende) in ”Psychology of dependence (Missbrukspsykologi). Ed. Fahlke, C. Liber.

   

 • Utmärkelser

  First price Swedish Alcohol Retail Monopoly (Systembolagets) Junior scholarship for alcohol research 2019

  Price second best abstract.

  ”Treatment for alcohol dependence in primary care compared to specialist treatment – a randomised controlled trial”.
  International Network on Brief Interventions for Alcohol &

 • Other Drugs (INEBRIA). Conference New York 2017. Wallhed Finn, S., Hammarberg, A., Andreasson, S.

   

 • Price best poster.

  “Treatment of alcohol dependence: A randomized controlled trial comparing treatment in primary care with specialized 


 • addiction treatment”. 
 • European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. 
 • Conference Stockholm 2016. Wallhed Finn, S., Hammarberg, A., Andreasson, S.

   

 • Price best poster. ”Treatment for alcohol dependence in primary care compared to specialist treatment – a randomised controlled trial”.

  Swedish association for Alcohol and Drug research (Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning). Conference Norrköping 2016. Wallhed Finn, S., Hammarberg, A., Andreasson, S.

Forskningsbeskrivning

 • Jag bedriver forskning om utveckling, effekter och långtidsutfall av interventioner inom hälso- och sjukvården med syfte att förebygga och
  behandla alkoholproblem. Främst med fokus på individer med måttlig 

 • svårighetsgrad av beroendetillstånd. Utöver detta bedriver jag forskning
  om tillgången till evidensbaserad vård. Jag driver även projekt om 
 • vårdsökande samt effekter av interventioner för att öka vårdsökande
  för alkoholproblem, med särskilt fokus på att reducera stigma.

Undervisning

 • Kursen KBT behandling med målsättningen kontrollerat drickande, Karolinska 

 • Institutets uppdragsutbildningar
  Kursansvarig/lärare/examinator, 2017 – pågående


  Psykologprogrammet Karolinska Institutet
  Kursansvarig/lärare/examinator valbar kurs om beroende, 2018 - pågående


  Kursen Beroendetillstånd, Karolinska Institutets uppdragsutbildningar

  Kursansvarig / examinator, 2023 - pågående

  Undervisar, 2018 - pågående

   

 • Kursen Uppmärksamma och behandla beroende inom vuxenpsykiatrin, Karolinska Institutets uppdragsutbildningar

  Kursansvarig / examinator, 2022 - pågående


  Psykoterapeutprogrammet, Karolinska Institutet
  Undervisar om psykologisk behandling vid alkoholberoende, 2019 - pågående

   

 • Tidigare

  Farmaceutprogrammet Uppsala universitet
  Masterprogrammet Global hälsa, Karolinska Institutet
  Psykologprogrammet Stockholms universitet samt Mittuniversitetet
  Örebro universitet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-2025
 • Adjungerad Adjunkt, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI