Anna-Karin Danielsson

Anna-Karin Danielsson

Senior Forskare | Docent
Besöksadress: Solnaväge 1E, 11365 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Dalman Danielsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i folkhälsovetenskap. Min forskning fokuserar på att identifiera prediktorer för alkohol- och droganvändning samt att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av användning och beroende. Jag arbetar även i flera kliniska projekt, där ambitionen är att förbättra dagens beroendevård, som t.ex. LIV och MORE

    • Jag är också involverad i det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD), där
  vi samlar in och presenterar data över alkohol- och narkotikakonsumtionen i
  Sverige och gör jämförande studier mellan länder. The Global Burden of Disease project.

Forskningsbeskrivning

 • Alkohol- och drogepidemiologisk och klinisk forskning.

Undervisning

 • Kursansvarig/lärare/handledare/examinator för kandidat- och
  magisterstudenter i Folkhälsovetenskap/Global Hälsa 2013-ff

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI