Everyday Matters

Everyday Matters är en tvärvetenskaplig forskargrupp som bedriver forskning i skärningspunkten mellan vardagsliv, vård, och omsorg. Gemensamt för projekten är att de bedrivs i samverkan med de som berörs av forskningen och att de främjar en interdisciplinär ansats, med bidrag från arbetsterapi, antropologi, sociologi, design, och etik.

Illustration med olika personer och föremål från det dagliga livet
Forskargruppen Everyday Matters bedriver forskning inom äldreomsorg, migration och mångfald. "Everyday Matters" syftar på vardagslivets värde, betydelsen av platser och föremål, och att ’var dag räknas’.

En central fråga för forskargruppen är hur tillvaron för personer som bor på vård och omsorgsboenden kan bli bättre. Vi har ett särskilt fokus på det som är viktigt för att skapa en meningsfull vardag i relation till den fysiska och sociala miljön, samt på inflytande och lärande. Vi arbetar med (och utvecklar) metoder som låter oss forska tillsammans med äldre, personal och anhöriga i miljöer där äldreomsorgen bedrivs. Vårt engagemang beträffande deltagande metoder rör även mångfaldsfrågor och migration.

Exempel på vad forskningen handlar om:

  • Utveckling av forskningsmetodik som fångar komplexitet och föränderlighet
  • Miljöns betydelse och utformning i särskilda boenden
  • Betydelsen av vardagliga föremål och hur de hanteras på särskilda boenden  
  • Arbetsmetoder för att möjliggöra äldres inflytande i omsorgens vardag
  • Lärande och lärandekultur (särskilt i äldreomsorgen)
  • Hälsa i relation till migration och mångfald

Pågående forskningsprojekt

Tidigare projekt

Finansiering

Forskargruppen har finansiering från FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Familjen Kamprads stiftelse och Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V).

Forskningsledare

Profile image

Lena Rosenberg

Anknuten till Forskning

Gruppmedlemmar

Lena Borell, Professor, senior

Anna Brorsson, Med. Dr., Adjunkt

Helena Cleeve, Fil. Dr., Postdoktor

Sophie Gaber, Med. Dr., Postdoktor

Manuel Guerrero, Fil. Dr., Anknuten forskare

Karin Johansson, Fil. Dr., Adjunkt

Margarita Mondaca, Med. Dr., Adjunkt

Marianne Palmgren, Doktorand

Sarah Scheer, Doktorand

Everyday Matters Resurser

Utvalda publikationer

Filmer och presentationer

Övrigt material

Från projektet “InterAct - Interdisciplinary Cooperation in Psychosocial Interventions - A Case Study on Refugees”:

 

 

LR
Innehållsgranskare:
2024-05-06