Mundane Mattering

Helena Cleeve disputerade i november 2020 med avhandlingen “Mundane mattering: how materialities come to matter in everyday life in dementia care units and in end of life care” som belyser hur till synes vardagliga saker kan få nya betydelser i vård och omsorg.

Teckning av Helena Cleeve från hennes etnografiska fältarbete på en demensavdelning på ett särskilt boende. Bilden visar hur en av de boende brukade lägga sina saker på matbordet, som ett sätt att markera sin plats i det gemensamma vardagsrummet.

Att ta hand om en människa som befinner sig i livets slutskede, eller om någon som lever med en demenssjukdom, avser inte att bota personen i fråga. Istället kommer omsorg snarare att handla om att förstå och bemöta vad som är viktigt i den givna situationen. I sitt avhandlingsarbete har Helena Cleeve undersökt betydelsen av vardagliga föremål (såsom kaffekoppar, pennor och tidningar) på demensavdelningar och i miljöer där människor vårdas i livets slutskede.

Empiriskt bygger avhandlingen på intervjuer, workshops och etnografiskt fältarbete. Helena har även arbetat med illustrationer och teckningar som ett sätt att ställa frågor och uppmuntra till reflektion kring olika föremål. Avhandlingen belyser motsättningen i hur tillsynes triviala saker blir både viktiga och oviktiga i dessa miljöer. Det vill säga, trots att studierna i avhandlingen visar att det inte kan förutsättas vad ett vardagligt föremål ’är’ eller vad det betyder, så hanteras ofta föremål på ett rutinmässigt sätt i professionell vård vilket för att de framstår som mer eller mindre självklara och banala.

Avhandlingen ger många exempel på hur viktigt det är att personal visar en lyhördhet för vad något betyder i en viss situation. Ändå är detta en förbisedd aspekt av omsorgsarbetet i dessa miljöer. Att skapa tid och rum för vårdpersonal att diskutera dessa frågor skulle inte bara innebära ett erkännande av detta arbete, det skulle också kunna göra dess platser bättre för boende och anhöriga.

LR
Innehållsgranskare:
2024-05-06