Anna Brorsson

Anna Brorsson

Universitetsadjunkt | Forskarassistent
E-postadress: anna.brorsson@ki.se
Telefon: +46852483992
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är arbetsterapeut och har en doktorsexamen i Medicinsk vetenskap,
  Karolinska Institutet. Jag disputerade 2013 med en avhandling med titeln:
  Access to everyday activities in public space, views of people with dementia.
  Jag arbetar som universitetsadjunkt och tillhör forskargruppen CACTUS
  (Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society).

Forskningsbeskrivning

 • Projekten ingår i track 2, Tillgänglighet till aktiviteter och platser i
  offentlig miljö vid kognitiv nedsättning , CACTUS
  Syftet med forskningen i delprojekt är att utveckla ny kunskap om
  förutsättningarna för delaktighet i och tillgång till aktiviteter och
  platser i offentlig miljö för personer med kognitiv funktionsnedsättning,
  och att identifiera hur tillgänglighet och stöd kan förbättras.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2014-
 • Forskarassistent, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI