Fasaden på Alfred Nobels allé 23.

Om institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

NVS:s vision är att genom utbildning och forskning inom våra profilområden skapa kunskap och kompetens som främjar människors hälsa. NVS är en av Karolinska Institutets största institutioner med över 500 anställda, flera hundra anknutna forskare och cirka 1 600 helårsstudenter. 

Foto: Erik Cronberg