Arbetsterapi på distans till KOL-patienter

Ny forskning ska visa hur internet kan användas i arbetsterapin för personer som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Tina Helles, postdoc vid sektionen för arbetsterapi och forskare i CATUS forskargrupp, hoppas att hennes forskning ska leda till ökad livskvalitet och skapa en meningsfull vardag för människor som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Forskningsprojektets fokus ligger på det dagliga livet (ADL). Det ska förhoppningsvis leda till största möjliga oberoende av andra människors hjälp samt till att sjukdomen präglar vardagen så lite som möjligt.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla och undersöka effekterna av två typer av klientcentrerade ADL-interventioner för personer med KOL: internetmedicin (teleADL) och konventionell (ansikte mot ansikte). Projektet ska ta fram kunskap och erfarenhet som kan överföras till andra kronikergrupper med till exempel hjärtsvikt eller diabetes.

Läs hela artikeln på den danska tidskrift Ergoterapeuten här.

Läs mer om CACTUS forskargrupp här.

Annika Clemes
2023-08-07