Intressebaserade aktiviteter på vård- och omsorgsboenden

Projektets syfte är att undersöka hur intressebaserade aktiviteter kan möjliggöras för äldre på vård och omsorgsboenden.

Äldre som lever på vård- och omsorgsboenden har begränsade möjligheter att påverka sitt engagemang i aktiviteter på vård- och omsorgsboendet. De aktiviteter som erbjuds styrs snarare av tradition och andra personers syn på de boendes behov baserat på deras funktionsnedsättningar snarare än deras egen lust och intressen. Detta är allvarligt eftersom individuellt meningsfulla aktiviteter är avgörande för välbefinnande och för bevarandet av personlig identitet.

Projektledare

Profile image

Lena Rosenberg

Anknuten till Forskning

Medarbetare

Staffan Josephsson

Doktorander

Margarita Mondaca

Anslagsgivare

Vårdalstiftelsen

2024-05-06