Teoretiska och empiriska aspekter av större aktivitetsförändringar

Det övergripande syftet med denna forskning är att utveckla en förståelse kring generella mekanismer som kan uppstå i större aktivitetsförändringar.

Utifrån studier av pensioneringsprocessen som en aktivitetsförändring har aspekter som meaning, rytm, balans och uppdelningen av aktiviteter studerats och relaterats till hälsa och välbefinnande. Studier av aktivitetsbalans har också inkluderat relationen mellan utmanande och avkopplande aktiviteter i vardagslivet. Ett flertal metoder har använtas med tyngdpunkt i narrativ metodik.

Projektledare

Profile image

Hans Jonsson

Universitetslektor
+46852483876

Medarbetare

Staffan Josephsson, professor, Med Dr, Leg. Arbetsterapeut, Dennis Persson, Med Dr, Leg. Arbetsterapeut,

Publikationer

 • Jonsson, H., Persson, D. (2006). Towards an Experiential Model of Occupational Balance : An Alternative Perspective on Flow Theory Analysis. Journal of Occupational Science, 13 (1), 62-73.
 • Hemmingsson, H., Jonsson H. (2005). An Occupational Perspective on the Concept of Participation in the ICF: Some Critical Remarks. American Journal of Occupational Therapy, 59, 569-576.
 • Wallenbert, I., Jonsson, H. (2004). The dilemma of habits and routines in daily occupations: A study of reorganisation after stroke. American Journal of Occupational Therapy, 59, 218-224.
 • Jonsson, H., Josephsson, S., Kielhofner, G. (2001) Narratives and experience in an occupational transition: A longitudinal study of the retirement process. American Journal of Occupational Therapy, 55, 424-432.
 • Jonsson, H., Josephsson, S., Kielhofner, G. (2001) Evolving Narratives in the Course of Retirement. American Journal of Occupational Therapy, 54, 463-476.
 • Jonsson, H., Borell, L., Sadlo, G. (2000). Retirement: An occupational transition with consequences on temporality, rhythm and balance. Journal of Occupational Science, 7, 5-13.
 • Translated to Spanish: Jubilación: Una transición ocupacional con consecuencias en la temporalidad, equilibrio y significado de la ocupación. Terapia Occupational, 4 (7-18), 2003.
 • Jonsson, H., Andersson, L. (1999) Attitudes to Work and Retirement - Generalization or Diversity? Scandinavian Journal of Occupational Therapy 6 (1), 29-35.
 • Jonsson, H., Kielhofner, G., Borell, B. (1997), Anticipating Retirement: The Formation of Narratives Concerning an Occupational Transition. American Journal of Occupational Therapy 51 (1), 49-56.

Bokkapitel:

 • Jonsson, H. (2005). Pensioneringsprocessen i ett aktivitetsperspektiv (The retirement process in an occupational perspective). In Bendixen, H.J., Borg, T., Pedersen, E.F., & Altenborg, U. (Eds.): Aktivitetsvidenskab i et nordisk perspektiv (Occupational science in a nordic perspective). Copenhagen: FADLs forlag.
 • Jonsson, H., Josephsson, S. (2005) Occupation and meaning. In Christansen & Baum (Eds): Occupational therapy: Participation, participation and well-being. Thorofare, N.J.: Slack.
 • Jonsson, H., Josephsson, S., Kielhofner, G. (2003). Narratives and experience in an occupational transition: A longitudinal study of the retirement process. In Corcoran, M.A. (Ed): Geriatric Issues in Occupational Therapy. Bethseda: The American Occupational Therapy Association Inc.
2024-05-06