Forskning vid avdelningen för arbetsterapi

Aktivitetsvetenskap och Arbetsterapi innefattar kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i sin livsmiljö i relation till hälsa och utveckling.

Med aktiviteter avses kulturellt definierade och individuellt värderade göromål utförda dagligen eller under olika perioder i livet inom exempelvis hemmet, arbete/sysselsättning skola och fritid.

Aktivitetsvetenskap och Arbetsterapi utvecklar kunskap om:

  • Samspelet mellan individuella/kontextuella förutsättningar i relation till aktivitet.
  • Hur delaktighet och engagemang i aktivitet möjliggör hälsa och utveckling.
  • Vilka konsekvenser som skada/sjukdom/funktionshinder och hinder i miljön har för aktivitet och delaktighet.
  • Insatser/interventioner baserade på ämnet som befrämjar aktivitet och delaktighet.

Avdelningen för arbetsterapi omfattar fyra större forskargrupper samt flera forskningsprojekt som är gruppöverskridande.

Forskargrupper och deras projekt

HELD forskargrupp

Health in Everyday Life among people with neurological Disorders (HELD)

Forskargruppsledare

Profile image

Susanne Guidetti

Professor/Arbetsterapeut
AP
Innehållsgranskare:
2024-05-21