Avdelningen för arbetsterapi

Foto: Erik Cronberg
2024-05-30