Forskning Thoraxkirurgi

Forskargruppsledare Anders Franco-Cereceda

Prefekt

Anders Franco-Cereceda

Telefon: 08-517 708 26
Enhet: Administration
E-post: Anders.Franco-Cereceda@ki.se

Forskningsprojekt

Projekt Projektledare
ASAP/ARTIST/DAVAACA (aortaklaffar, aneurysm, dissektioner) Anders Franco-Cerceda och Christian Olsson
Guidelines/riskscoring Ulf Lockowandt
Nya minimalinvasiva operationstekniker som alternativ till konventionell öppen hjärtkirurgi Peter Svenarud
Peri- och postoperativ monitorering av glukos och laktat Jan Liska
Postoperativa komplikationer inkluderande njursvikt, depression och blödningsproblem Ulrik Sartipy
Registerforskning och kirurgiska resultat Torbjörn Ivert
Stamceller vid hjärtsvikt och aortaklaffsjukdom Karl-Henrik Grinnemo och Matthias Corbascio
Thoraxkirurgi