Skip to main content

Forskning Thoraxkirurgi

Thoraxkirurgiska forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamheten är en del av FoU-verksamheten vid Thoraxkliniken och har som mål att driva den thoraxkirurgiska utvecklingen framåt till gagn för patienterna.

Forskningen vid gruppen Thoraxkirurgi präglas av ett stort mått av självständighet bland de ingående forskarna, och innefattar allt från basal preklinisk forskning på gen- och stamcellsnivå till avancerade kirurgiska tekniker, riskstratifiering av patienter och uppföljning av kirurgiska resultat inkluderande morbiditet och mortalitet.

Forskningen är multidisciplinär, uttalat translationell, transparant och öppen för extern granskning och utgår från kliniska problem där målet är att göra vården av våra patienter bättre. Vidare är forskningen organiserad och drivs så att alla patienter kan vara en forskningspatient, att alla medarbetare (oavsett personalkategori) som vill skall kunna få forska och FoU-verksamheten skall genomsyra den kliniska verksamheten så påtagligt att alla medarbetare känner stolthet, glädje och ansvar i att kunna delta.

Forskargruppsledare

Thoraxkirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Forskningsprojekt

Projekt: ASAP/ARTIST/DAVAACA (aortaklaffar, aneurysm, dissektioner) 

Projektledare: Anders Franco-Cerceda och Christian Olsson

 

Projekt: Guidelines/riskscoring

Projektledare: Ulf Lockowandt

 

Projekt: Nya minimalinvasiva operationstekniker som alternativ till konventionell öppen hjärtkirurgi

Projektledare: Peter Svenarud

 

Projekt: Peri- och postoperativ monitorering av glukos och laktat

Projektledare: Jan Liska

 

Projekt: Postoperativa komplikationer inkluderande njursvikt, depression och blödningsproblem

Projektledare: Ulrik Sartipy

 

Projekt: Registerforskning och kirurgiska resultat

Projektledare: Torbjörn Ivert

 

Projekt: Stamceller vid hjärtsvikt och aortaklaffsjukdom

Projektledare: Karl-Henrik Grinnemo och Matthias Corbascio