Erik Sachs

Erik Sachs

Doktorand
E-postadress: erik.sachs@ki.se
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Erik Sachs är doktorand på Institutionen för Molekylär Medicin och
  Kirurgi i forskargruppen Thoraxkirurgi. Han är också specialistläkare i
  thoraxkirurgi på Hjärt-Kärlcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

 • *Surgical Treatment of Lung Cancer*
  Erik arbetar för närvarande med sin avhandling i allmän thoraxkirurgi och 

 • framför allt kirurgisk behandling av lungcancer.
  Syftet med projektet är att förbättra kliniska utfall hos patienter som 
 • genomgår kirurgisk behandling av lungcancer.

Undervisning

 • Föreläsare på Sophiahemmet, specialistsjuksköterskeprogrammet -
  inriktning hjärtsjukvård

   

 • Föreläsare på Kungliga Tekniska Högskolan, Masterprogram, kurs i 


 • användning av medicinteknisk utrustning

   

 • Föreläsare Danderyds Sjukhus,

  SK-kurs i Coronarkärlsinterventioner

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Letter: CHEST. 2021;159(5):2120-2121
  Sachs E; Sartipy U; Jackson V

Anställningar

 • Doktorand, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2019-2024

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI