Mark Larsson

Mark Larsson

Doktorand
E-postadress: mark.larsson@ki.se
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

  • 2017 SSAI Advanced Educational Program in Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia and Intensive Care 2011 Specialistkompetens i anestesi och intensivvård 2004 Legitimation 2001 Läkarexamen Lunds Universitet

Forskningsbeskrivning

  • *Smärtlindring efter thoraxkirurgi* Efter att ha genomgått en hjärt- eller lungoperation upplever man måttlig eller till och med uttalad smärta från bröstkorgen. Bortsett från det lidande det innebär, hindrar smärta återhämtningen efter en operation. Vår forskning syftar till att förbättra smärtlindringen och därmed återhämtningen efter thoraxkirurgi. Genom kontinuerlig tillförsel av lokalbedövningsmedel till nerverna i operationsområdet är målet att blockera smärtsamma signaler till det centrala nervsystemet. Vi undersöker om den här metoden ger bättre smärtlindring och om den resulterar i ett mindre behov av morfin. Vi hoppas att det i sin tur skapar förutsättningar för en snabbare återhämtning.

Anställningar

  • Doktorand, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI