Mark Larsson

Mark Larsson

Anknuten till Forskning
E-postadress: mark.larsson@ki.se
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • 2017 SSAI Advanced Educational Program in Cardiothoracic and Vascular
  Anaesthesia and Intensive Care
  2011 Specialistkompetens i anestesi och intensivvård
  2004 Legitimation
  2001 Läkarexamen Lunds Universitet

Forskningsbeskrivning

 • *Smärtlindring efter thoraxkirurgi*
  Efter att ha genomgått en hjärt- eller lungoperation upplever man måttlig
  eller till och med uttalad smärta från bröstkorgen. Bortsett från det
  lidande det innebär, hindrar smärta återhämtningen efter en operation.
  Vår forskning syftar till att förbättra smärtlindringen och därmed
  återhämtningen efter thoraxkirurgi. Genom kontinuerlig tillförsel av
  lokalbedövningsmedel till nerverna i operationsområdet är målet att
  blockera smärtsamma signaler till det centrala nervsystemet. Vi undersöker
  om den här metoden ger bättre smärtlindring och om den resulterar i ett
  mindre behov av morfin. Vi hoppas att det i sin tur skapar förutsättningar
  för en snabbare återhämtning.

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI