Malin Granbom Koski

Malin Granbom Koski

Doktorand
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Malin Granbom Koski är doktorand på Institutionen för Molekylär Medicin
  och Kirurgi på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • *Sex Differences in Aortic Valve Replacement Surgery*
  Doktorandprojektet undersöker könsskillnader i långtidsresultat hos
  patienter som genomgått aortaklaffskirurgi. Projektet består primärt av
  epidemiologiska studier där data inhämtats från nationella register.
  Analyser och datahantering utförs i programmeringsspråket R. Syftet med
  projektet är att förbättra kliniska utfall hos patienter som genomgår
  aortaklaffskirurgi.

Anställningar

 • Doktorand, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Doktorand, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI