Natalie Glaser

Natalie Glaser

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: natalie.glaser@ki.se
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Docent i experimentell kardiologi
  2014 Young Investigator´s Award, Svensk Thoraxkirurgisk Förening
  2011 Läkarexamen, Medical University of Warsaw, Polen
  2015 Legitimerad läkare

Forskningsbeskrivning

 • *Aortaklaffproteser*
  Vid aortaklaffsjukdom är det många gånger nödvändigt att genomgå
  hjärtkirurgi för att avlägsna den sjuka aortaklaffen och ersätta den med
  en konstgjord hjärtklaff (aortaklaffprotes). Idag styrs valet av protes i
  stor utsträckning av patientens ålder. Projektet undersöker
  protesspecifika faktorer som är relaterade till sjuklighet och död efter
  aortaklaffoperation. Vi undersöker också skillnader i långtidsresultat
  efter implantation av olika protestyper. Målsättningen är att ökad
  kunskap och förståelse om olika aortaklaffprotesers egenskaper skall leda
  till ett bättre val av klaffprotes för den enskilda patienten.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, experimentell kardiologi, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI