Carl Granath

Carl Granath

Anknuten till Forskning
E-postadress: carl.granath@ki.se
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Jag är ST-läkare i anestesi och intensivvård på Södertälje Sjukhus och forskare i gruppen Thoraxkirurgi vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi.

Forskningsbeskrivning

 • Jag har en bakgrund inom preklinisk forskning om basalmembransproteiner samt tvärvetenskaplig och klinisk forskning och disputerade i december 2023 med en avhandling om olika aspekter av bikuspid aortaklaff och thorakala aortaaneurysm. Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om långtidsuppföljning av patienter som genomgått kirurgi för ascendensaneurysm.

Undervisning

  • Mentor för läkarstudenter vid Karolinska Institutet sedan 2015.
  • Bihandledare examensarbete vid läkarprogrammet hösten 2020.
  • Bihandledare FoLäk sommaren 2020.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI