Michael Dismorr

Michael Dismorr

Postdoktor
E-postadress: michael.dismorr@ki.se
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Michael Dismorr M.D., Ph.D. är postdoktor på Institutionen för Molekylär
  Medicin och Kirurgi i forskargruppen Thoraxkirurgi. Han arbetade tidigare
  också som läkare på ME Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset.
  Han försvarade sin avhandling "Epidemiological Studies of Bioprosthetic
  Aortic Valves" 2022 på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • *Epidemiological Studies of Bioprosthetic Aortic Valves*
  Det här projektet undersöker långtids-resultat hos patienter som genomgår
  aortaklaffbyte med biologiska aortaklaffproteser. Data för projektet
  inhämtas ifrån nationella populationsbaserade register.
  Programmeringsspråket R och Stata används för datahantering och moderna
  statistiska metoder.
  Syftet med projektet är att förbättra kliniska utfall hos patienter som
  genomgår aortaklaffkirurgi.

Undervisning

 • *Forskarstudenter*
  Malin Granbom Koski, PhD student
  Emma Ellfors, PhD student
  Ruixin Lu, läkarstudent

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktor, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI