Mamdoh Al-Ameri

Mamdoh Al-Ameri

Anknuten till Forskning
E-postadress: mamdoh.al-ameri@ki.se
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • 1990 Läkarexamen, Bagdad Universitetet, Iraq
  2001 Specialist i Thoraxkirurgi, Iraqi Board specialization in
  cardiovascular and thoracic surgery
  2008 Legitimerad läkare (Svensk legitimation)
  2012 Specialist i Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
  2018 PhD, Med dr, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Det övergripande syftet med projektet är att studera kliniskt relevanta
  resultat efter lungkirurgi på grund av cancer. Vi undersöker värdet av
  resektion av lungmetastaser från kolorektal cancer samt validerar
  riskmodeller för operationsrelaterad mortalitet vid lungkirurgi.
  En viktig del av projektet syftar till att utvärdera de relativt
  nyetablerade minimalinvasiva lungkirurgiska operationsmetoderna vid
  lungcancer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI