Mikael Kastengren

Mikael Kastengren

Doktorand
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Forskning syftar till att utöka evidensen för eventuella fördelar och
  nackdelar med minimalinvasiv aorta- och mitralisklaffkirurgi.
  Mikael Kastengren är doktorand på institutionen för Molekylär Medicin och
  Kirurgi på Karolinska Institutet. Mikael är även ST-läkare i kardiologi
  på Karolinska Universitetssjukhuset och planerar att arbeta med
  interventionell kardiologi.

Forskningsbeskrivning

 • Doktorandprojektet baseras på 5 delartiklar.
  Delarbete 1 syftar till att utvärdera en ny plug-baserad device som används
  för slutning av femoralartären efter perkutan kanylering till
  hjärtlungmaskin under minimalinvasiv mitralisklaffkirurgi.
  Delarbete 2 syftar till att undersöka relationen mellan kusp-förtjockning
  och stentexpansion vid implantation av suturlösa aortaklaff-bioproteser.
  Tidigare studier har påvisat att fenomenet med kusp-förtjockning har varit
  relaterat till underexpansion av TAVI-proteser.
  Delarbete 3 syftar till att utvärdera eventuella fördelar och nackdelar av
  minimalinvasiv mitralisklaffkirurgi jämfört med konventionell
  mitralisklaffkirurgi genom att analysera postoperativa utfall före och efter
  införandet av ett mimimalinvasivt mitralisprogram på Karolinska Sjukhuset.
  Delarbete 4 syftar till att utvärdera kirurgiskt trauma av minimalinvasiv
  aortaklaffkirurgi jämfört med konventionell aortakirurgi genom att i en
  randomiserad studie mäta pre-, per- och postoperativa cytokinnivåer.
  Delarbete 5 är en randomiserad studie som syftar till att undersöka
  postoperativ mortalitet och morbiditet av minimalinvasiv aortaklaffkirurgi
  jämfört med konventionell aortaklaffkirurgi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Doktorand, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI