Malin Stenman

Malin Stenman

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: malin.stenman@ki.se
Besöksadress: Karolinska Institutet/Institutionen för klinisk forskning och utb, SÖS, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS SSP Operation, 171 77 Stockholm

Om mig

 • 2019 Post doc, Karolinska Institutet
  2016 Med dr, Karolinska Institutet
  2012 Magisterexamen, omvårdnadsvetenskap, Mälardalens Högskola
  2011 Kandidatexamen, omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola
  1994 Sjuksköterskeexamen, leg sjuksköterska inriktning operationssjukvård,
  Hälsohögskolan, Jönköping

Forskningsbeskrivning

 • Forskargrupp Thoraxkirurgi [1]
  *Depression och hjärtkirurgi*
  Hjärt-kärlsjukdom och depression är två av våra stora folksjukdomar.
  Depressiva symptom är förenat med utveckling och försämring av ischemisk
  hjärtsjukdom och ökad risk för död. Vår forskning syftar till att
  bättre förstå betydelsen av depression för prognos efter hjärtkirurgi
  genom att använda epidemiologiska metoder och sammanlänka kliniskt relevant
  information från flera nationella hälsodataregister. Målsättningen är
  att genom ökad kunskap bidra till förbättrad överlevnad och minskad
  sjuklighet hos patienter med depression som genomgår hjärtkirurgi.
  [1] https://ki.se/mmk/thoraxkirurgi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2025
 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Thoraxkirurgisk forskning, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI