Forskargrupper och team vid institutionen för medicin, Solna

Institutionens forskning bedrivs till största del inom forskargrupper, som i sin tur kan innehålla ett eller flera team. Grupperna är knutna till institutionens elva avdelningar, vilka också motsvarar våra huvudsakliga forskningsområden.

Immunologi och allergi

Avdelningen för immunologi och allergi
 

Forskargrupp Susanne Gabrielsson: Extracellulära vesiklar i cancer och lungsjukdomar.

Forskargrupp Karin Loré: Immunologiska mekanismer vid vaccination.

- Team Taras Kreslavskiy

Forskargrupp Gunnar Nilsson: Mastcellsbiologi

- Team Joakim Dahlin

Forskargrupp Anna Smed Sörensen: Respiratoriska och systemiska immunsvar vid virusinfektion och inflammation i luftvägarna.

Forskargrupp Eduardo Villablanca: Immuncellhomoestas i tarmbarriären

Kardiologi

Avdelningen för kardiologi
 

Forskargrupp Francesco Cosentino: Molekylär kardiologi.

Forskargrupp Lars Lund: Hjärtsvikt med sänkt och bevarad ejektionsfraktion: kliniska och translationella aspekter.

Forskargrupp John Pernow: Endotelfunktion och ateroskleros.

- PI Lars Rydén: Diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

- PI Cecilia Linde: Hjärtsvikt: deviceforskning.

- PI Mai-Lis Hellénius: Kardiovaskulär prevention (med fokus på livsstil).

Lungmedicin

Avdelningen för lungmedicin
 

Idiopatisk lungfibros - Magnus Sköld

Forskargrupp – Åsa Wheelock

VE
Innehållsgranskare:
2024-04-30