Klinisk epidemiologi

Vid avdelningen för Klinisk Epidemiologi (KEP) möts klinisk och biostatistisk expertis med målet att nå ökad kunskap och förbättrad behandling av en bred grupp medicinska tillstånd.

Om avdelningen

Vid KEP bedrivs translationell forskning där befolknings- och vårdregister kombineras med information från enkäter, vårdjournaler och biologiska prover för att förbättra vår förmåga att predicera sjukdomsdebut, men framför allt för att förbättra vård av patienter och klinisk praxis. Vid KEP organiseras Kliniska forskningsskolan i Epidemiologi, ett samarbete mellan KI och SLL, och vi delar lokaler med Centrum för läkemedels- epidemiologi (CPE). Mer information finns på den engelskspråkiga sidan.

 

Avdelningschef

Johan Askling

Professor/överläkare
Askling J
K2 Medicin, Solna