Kardiologi

Vid avdelningen för kardiologi bedrivs forskning inom ett brett spektrum av kardiologi. Vid avdelningen finns organisatoriskt fyra forskargrupper som i sin tur är uppdelade i mindre vetenskapligt självständiga grupper. Vi bedriver forskning inom de stora kardiovaskulära folksjukdomarna ischemisk hjärtsjukdom, kranskärlssjukdom/åderförkalkning, hjärtsvikt, klaffsjukdomar, och hjärtrytmrubbningar samt livsstilsfrågor. Frågeställningarna har sitt ursprung i kliniskt förankrade problem som belyses i experimentella laboratoriebaserade projekt och i kliniska studier. Nedan kan du läsa mer om grupperna och de specifika projekt som drivs inom dessa områden.

Våra forskningsområden

Diabetes och hjärt-kärlsjukdom Gruppledare Lars Rydén
Endotelfunktion Gruppledare John Pernow
Molekylär kardiologi Gruppledare Francesco Cosentino
Kardiovaskulär prevention (med fokus på livsstil) Teamledare Mai-Lis Hellénius
Hjärtsvikt: deviceforskning Teamledare Cecilia Linde
Hjärtsvikt med sänkt och bevarad ejektionsfraktion: kliniska och
translationella aspekter
Gruppledare Lars Lund

Avdelningschef

Professor/överläkare

John Pernow

Telefon: 08-517 758 76
Enhet: Forskargrupp J Pernow
E-post: John.Pernow@ki.se