Infektionssjukdomar

Avdelningen för infektionssjukdomar bedriver klinisk, epidemiologisk och experimentell forskning inom ett brett område av infektioner. Vi studerar tuberkulos, HIV, covid-19, sepsis och andra bakteriella och vårdrelaterade infektioner, tropiska infektioner med fokus på malaria, samt även grundläggande immunologi. Målet är att förbättra diagnostik och behandling av infektioner och bidra till utveckling av vaccin och andra förebyggande åtgärder.

Vår forskning och utbildning sker i nära samarbete med Karolinska Universitets­sjukhuset och andra vårdenheter inom Region Stockholm vilket möjliggör translationell forskning i våra experimentella miljöer på BioClinicum och SciLifeLab. Vi har även flera projekt och samarbeten i andra delar av världen där vissa infektioner sprids.

Vår forskning

Forskargrupp Adnane Achour

Forskargrupp Kristina Broliden: Identifiering av molekylära signaler i genitalslemhinnan som skyddar mot sexuellt överförbara infektioner

Forskargrupp Anna Färnert: Malaria
- Team Christopher Sundling: Inflammation och immunreglering vid infektion

Forskargrupp Pontus Nauclér


(Länkar till gruppernas presentationer läggs till allteftersom sidorna skapas. För kontaktuppgifter till gruppledarna, använd sökfunktionen överst på denna sida.)
 

Kontakta avdelningen

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för infektionssjukdomar hör till institutionen för medicin, Solna (MedS).

Administrativt stöd: Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till avdelningen är du välkommen att vända dig till avdelningens administratör.

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Infektionskliniken, NB6:02.

Anna Färnert

Avdelningschef, professor/överläkare

Sahra Bunner

Avdelningsadministratör
08-524 81556
AF
Innehållsgranskare:
2023-09-15