Infektionssjukdomar

All information about the Division of Infectious Diseases is in English.

 

Avdelningen för infektionssjukdomar vid Institutionen för medicin, Solna bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen fokuserar på infektioner och immunförsvaret och innefattar experimentell, klinisk, register och epidemiologisk forskning.

Information om avdelningen och forskargrupperna finns på den engelska sidan.

Kontakt

Anna Färnert

Professor/överläkare
Färnert A
K2 Medicin, Solna

Avdelningsadministratör

Sahra Bunner

Tel:08-524 815 56

Besöksadress

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Infektionskliniken, NB6:02

171 76 Stockholm

Postadress

Institutionen för medicin Solna (MedS)

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, NB6:02

171 76 Stockholm

Leveransadress

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Infektion, Gävlegatan 55, NB6:02

171 76 Stockholm

Ann-Sofie Sten
2023-03-23