Kardiovaskulär medicin

Gruppen studerar etiologi och patofysiologiska mekanismer bakom ateroskleros, arteriell trombos och aneurysmbildning.

Utförligare information finns på vår engelska hemsida.

Klicka på länken "This page in English".

All information about the Division of Cardiovascular Medicine is in English.

Please click on "This page in English".