Kardiovaskulär medicin

Målsättningen för avdelningen för kardiovaskulär medicin är att förstå hur kardiovaskulär sjukdom uppkommer och bidra med kunskap som kan förbättra behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar.

Dekorativ bild.
Foto: Peder Olofsson

Avdelningen samlar expertis inom immunologi, metabolism, bioinformatik och neurovetenskap och integrerar med klinisk forskning för att studera mekanismerna bakom hjärt-kärlsjukdomar. Många projekt utgår från en klinisk observation och strävar efter att förstå de underliggande fysiologiska mekanismerna på cellulär och molekylär nivå. Genom translationell forskning försöker vi bidra till förbättrade behandlingsmöjligheter av hjärt-kärlsjukdom.

Avdelningen samarbetar tätt med Karolinska Universitetssjukhuset och MedTechLabs och organiserar också ett flertal kurser inom kardiovaskulär- och inflammationsbiologi.

Vår forskning

Forskningen utförs i avdelningens olika forskargrupper. I forskargrupperna finns ofta olika teams som fokuserar på olika perspektiv av gruppens forskning.
(Länkar till gruppernas presentationer läggs till allteftersom sidorna skapas. För kontaktuppgifter till gruppledarna, använd sökfunktionen överst på denna sida.)
 

Forskargrupp Magnus Bäck

Forskargrupp Carolina Hagberg: Lipidhantering i hälsa och kardiometabol sjuklighet.
- Team Ehrenborg: Autofagi och kardiovaskulär sjukdom.

Forskargrupp Stephen Malin: Aterogen dyslipidemi.

Forskargrupp Roland Nilsson

Forskargrupp Peder Olofsson: Patofysiologiska mekanismer vid kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar.
- Team Björck: Molekylära och epidemiologiska studier av thorakala aortaaneurysm.
- Team Gigante: Kardiovaskulär epidemiologi.
- Team Gisterå: Aterosklerosimmunologi
- Team Li:  Aterotrombos forskning
- Team Maegdefessel
- Team Olofsson: Neural reglering av inflammation och metabolism

Forskargrupp Magdalena Paolino: Geners funktion och molekylär grund för sjukdom.

 

Kontakta avdelningen

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för kardiovaskulär medicin hör till institutionen för medicin, Solna (MedS).

Administrativt stöd: Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till avdelningen är du välkommen att vända dig till avdelningens administratör.

Besöksadress: Akademiska Stråket 1, Bioclinicum, J8:10, 171 64  Solna.

Peder Olofsson

Avdelningschef, senior forskare.

Angela Silveira

Avdelningsadministratör, forskare
PO
Innehållsgranskare:
2023-05-16