Team Per-Johan Jakobsson

Vår forskning syftar till att utveckla ny medicinsk behandling för reumatiska och andra sjukdomar.

Translationell inflammationsforskning

Vårat arbete fokuserar på arakidonsyrakaskaden genom utveckling av mPGES-1 inhibitorer. Vidare studerar vi biomarkörer och autoantikroppar som förekommer vid reumatoid artrit och systemiska autoimmuna sjukdomar och deras patofysiologiska roll. Vi är experter på metoder inom proteomik, lipid metabolomik och cytokin-analyser, ofta fokuserat på effekten av nya läkemedelskandidater (antikroppar och organiska molekyler).

Pågående samarbete med Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine

Växtbaserad Kinesisk traditionell medicin utgör en inspirerande källa för utveckling av nya läkemedel. I ett samarbete har vi fått möjligheten att etablera ”Joint Research Base for Chinese Medicine” (JRBCM) vid KI. Huvudmålet är att studera vissa av dessa växter för att sedan vidareutveckla läkemedel för behandling och prevention av reumatoid artrit. Vi arbetar enligt vedertagna vetenskapliga farmakologiska och farmakognostiska principer för att successivt skapa mer evidens för växtbaserade läkemedel, deras innehåll, verkningsmekanismer för bioaktiva identifierade molekyler och vidareutveckling av desamma. Vi ser stor potential i projektet, att kunna utveckla nya läkemedel för prevention av reumatoid artrit.

Team

Team Jakobsson and Sundström sommar i parken.
Team Jakobsson och Sundström. Bakre rad från vänster: Louisa Brieskorn, Iro Chaitoglou, Sabreen Alabbasi, Marina Korotkova, Franziska Wrobel, Erdem Aybay, Helena Idborg, Oliver Arnolds, Kang-Cheng Liu, Karin Larsson, Per-Johan Jakobsson, Kristina Edfeldt, Liyan Mei, Michael Sundström, Jinjing Jia, Sanjay Boddul, Jianyang Liu. Sittande: Opher Gileadi, Louise Berg, Mingmei Shang. Foto: Louisa Brieskorn
Profile image

Per-Johan Jakobsson

Professor/research group leader.
PJ
Innehållsgranskare:
2023-08-18