Klinisk medicin

Avdelningen för klinisk medicin

Forskargrupper:

Therese Djärv

Adjungerad professor
Djärv T
K2 Medicin, Solna

Xu Dawei

Senior forskare
08-517 765 52
Xu D
K2 Medicin, Solna

Forskargrupp Xu Dawei

Hematologiska och solida tumörer

Charlotte Hedin

Adjungerad adjunkt
Hedin C
K2 Medicin, Solna

Forskargrupp Charlotte Hedin

Luminal gastroenterologi

TD
Innehållsgranskare:
2023-03-23